Неділя 23 Січень 2021, 16:49

Український Інститут
Дослідження Екстремізму

Мета і завдання інституту

12.11.2014

Метою Інституту є вивчення особливостей проявів екстремізму в усіх сферах життя в Україні, наукового, організаційного та інформаційного сприяння органам влади, громадським організаціям та громадянам у проведенні заходів із упередження,  деескалації та зниження впливу екстремізму на політичний, економічний, соціальний розвиток України та реалізацію прав людини; дослідження та адаптації до умов України іноземного досвіду упередження та деескалації проявів екстремізму. Основними напрямками діяльності (завданнями) Інституту є:

 • наукове обґрунтування, аналіз, оцінка проблем екстремізму та прогнозування його трансформації в Україні. Визначення критеріїв та ознак екстремізму в Україні, його впливу на соціально-економічний та політичний розвиток держави, місцевого самоврядування та захист прав людини;
 • дослідження впливу, ролі та місця екстремістських організацій у політичній, економічній, соціальній, релігійній сферах українського суспільства;
 • вивчення особливостей становлення, трансформації, поширення та впливу крайніх ідеологій та ідей в Україні. Дослідження взаємодії та взаємовпливу між неприйнятними та прийнятними програмними напрямками;
 • аналіз ефективності методів упередження та деескалації екстремізму, що застосовуються державними органами, силовими структурами, політичними та громадськими організаціями;
 • розробка та реалізація програм, спрямованих на зниження впливу екстремізму на політичну, економічну, соціальну та релігійні сфери українського суспільства;
 • соціологічні дослідження щодо сприйняття суспільством чи окремими його прошарками проявів екстремізму, готовності/неготовності до його застосування, визначення межі, що поділяє прийнятну та неприйнятну діяльність, дослідження ставлення суспільства до методів упередження та деескалації екстремізму, що застосовуються органами державної влади;
 • моніторинг проявів екстремізму в Україні;
 • моніторинг та проведення інтерв’ю і опитувань з метою дослідження впливу поширених у різних регіонах засобів масової комунікації на сприйняття екстремізму та регіональних особливостей формування образу “ворога”;
 • аналіз нормативно-правової бази та аналітичне супроводження законопроектів, спрямованих на упередження та деескалацію екстремізму, визначення ступеня адекватності норм законодавства реальним загрозам;
 • дослідження проявів економічного екстремізму, прогнозування його трансформації та ефективності методів протидії економічному екстремізму в Україні, в тому числі й рейдерству;
 • формування програм практичної протидії економічному екстремізму;
 • аналіз ефективності та дієвості надання соціальної допомоги жертвам та сім’ям загиблих від проявів екстремізму в Україні;
 • дослідження проблеми соціально-побутового захисту представників силових структур, які безпосередньо займаються упередженням та деескалацією екстремізму;
 • контент-аналіз основних підручників середньої та вищої школи на предмет формування поляризованої/толерантної свідомості та проведення соціологічних досліджень серед школярів старших класів і студентів щодо ставлення до неприйнятних методів діяльності;
 • проведення міжнародних, національних, регіональних теоретичних та науково-практичних конференцій, семінарів, тематичних “круглих столів” з питань дослідження проявів екстремізму, методів деескалації екстремізму та становлення плюралістичної політичної та соціальної культури в Україні;
 • розробка та проведення тренінгів і курсів щодо проявів екстремізму та шляхів і практичних методів деескалації його впливу на захист прав людини, політичні, соціальні та економічні процеси в Україні;
 • надання на неприбутковій основі інформаційно-консультаційних послуг з питань екстремізму та заходів до його упередження й деескалації для громадян України, громадських організацій, державних та місцевих органів влади, правоохоронних структур;
 • удосконалення навчального процесу у вищих навчальних закладах з соціально-гуманітарних дисциплін;
 • участь у створенні медійних проектів, що стосуються дослідженню особливостей екстремізму в Україні;
 • видання у друкованому та електронному вигляді книг, брошур, іншої продукції (в тому числі наукової та навчально-освітньої) та контенту для розміщення в Інтернеті, що присвячені екстремізму в Україні (причини, особливості прояву екстремізму, специфіка та ефективність застосування методів упередження та деескалації екстремізму) та його безоплатне розповсюдження;
 • створення періодичного видання щодо тенденцій розвитку екстремізму та інших методів нонкомфортної діяльності в Україні та його безоплатне розповсюдження;
 • публікація результатів досліджень з питань екстремізму та методів його упередження та деескалації в Україні у вітчизняних та зарубіжних періодичних наукових і публіцистичних виданнях;
 • співпраця з міжнародними, іноземними інституціями, організаціями, втілення спільних проектів з дослідження екстремізму та напрацювання методів протидії його проявам;
 • дослідження проблеми впливу зовнішнього і завезеного/імпортованого екстремізму та визначення шляхів блокування каналів імпорту і іноземного фінансування неприйнятних методів політичної поведінки;
 • аналіз міжнародних практик, проектів з питань упередження та деескалації екстремізму. Реалізація проектів міжнародних досліджень щодо особливостей сприйняття населенням сусідніх/інших країн екстремізму та проведення спільного з іноземними дослідницькими центрами порівняльного аналізу ефективності методів протидії його ескалації в різних політичних системах та захисту прав людини під час проведення антиекстремістських (антитерористичних заходів).