Вівторок 24 Листопад 2020, 19:22

Український Інститут
Дослідження Екстремізму

Вітальне слово

14.11.2014

Шановні друзі!

Останнім часом українське суспільство все більше звикає до таких понять як “екстремізм”, “війна”, “насилля”, “крайні методи”. Ці явища, щодовгий час виступали переважно теорією та винятками, зараз набули не просто практичного виразу, але й отримали широке поширення.

vitalneslovo

На жаль, з таким явищем, як екстремізм, нині зіштовхнулись майже всі українські громадяни. І якщо не на практиці, то в думках, висловах та загрозах – точно. Але найбільша проблема в тому, що такі крайнощі у поведінці – у політичній, економічній сфері, у побуті, в культурі – набули ознак буденності. Екстремізм перетворюється в норму. І це реально лякає – лякає, коли насилля стає прийнятним явищем.

Для мене як для жінки важливо, щоб спокій громадян порушувався лише радісними новинами, щоб відносини в кожній українській сім’ї, в кожному товаристві, в кожній громаді, в державі виключали будь-яке насилля. І для мене як для матері важливо, щоби діти в Україні зростали в мирі, щоби війни стали предметом вивчення виключно істориків, а не робили шрами кожному поколінню наших громадян.

На шляху до Європейського Союзу, до розбудови правової держави, до затвердження демократичних традицій в українському суспільстві ми маємо закріпити у громадській думці, у політичній культурі, у свідомості кожного українця цінності людяності, плюралізму, справедливості, солідарності та рівності усіх громадян. Вони мають стати фарватером соціального життя кожної людини.

Тому ми ставимо своєю метою не лише дослідження екстремізму як такого. Для нас головна мета – напрацювати рекомендації, шляхи та методи, які б змогли зупинити ескалацію насилля в усіх сферах життя. А відповідно і завдання нашого Інституту – з одного боку змінити сприйняття екстремізму як демонізованого явища, а з іншого – повернути його у так звану «природну форму» – форму крайнощів, унеможливити перетворення екстремізму в норму життя.

Повернення суспільства до сповідування європейських цінностей, в основі яких лежать цінності гуманізму, – ось головна ціль нашого Інституту.

З повагою,

Голова ГО

“Український інститут дослідження екстремізму”             Галина Герега

 

 

Шановні добродії!

Наш інститут розпочав свою роботу у надзвичайно складний період в історії Української держави.

Без сумніву, нашим нащадкам буде набагато легше давати оцінку тому, що відбулося в Україні протягом останнього року і відбувається зараз. У всякому разі, рівень об’єктивізму та неупередженості цих оцінок із зрозумілих причин буде вищий.

Адже коли безпосередній учасник тої чи іншої події (тим більше – масштабної) намагається давати їй наукове чи політичне визначення, у більшості випадків воно значною мірою залежатиме від власного позиціонування, його ролі та місця у перебігу подій, його планів та перспектив у наступні періоди.

Проте вже сьогодні можна стверджувати, що політично- і соціально активна частина українського суспільства у своїй переважній більшості не бачить альтернативи європейському цивілізаційному вибору України як держави, прагне утвердження у своїй державі та у своєму суспільстві верховенства права, європейських цінностей, цивілізованих форм співжиття людей з різними поглядами, людей, що належать до різних національних та етнічних груп, різних релігійних конфесій тощо.

Водночас, схильність до застосування у політичній, економічній, соціальній практиці ідей та методів, пов’язаних, в першу чергу, із використанням або загрозою використання нелегітимного насилля для досягнення певних цілей, на нашу думку, веде до загострення та ескалації суспільної напруги. Наслідки цього неважко спрогнозувати.

Не можна не враховувати і того факту, що на сьогодні внаслідок фактичної окупації території України, нинішня українська влада не контролює майже 45 тисяч квадратних кілометрів своєї території, на якій проживає близько 6 млн. громадян. За розміром це дорівнює території Нідерландів або Швейцарії та у півтора рази більше, ніж територія Бельгії. За чисельністю населення – це майже дорівнює населенню Латвії, Литви та Естонії разом взятих.

Поширення на цих територіях і неминуче розповзання незаконної зброї на всю Україну, системна економічна і фінансова  криза та негативні тренди у системі соціального забезпечення, наявність численних прецедентів реалізації своїх інтересів шляхом застосування насилля – всі ці фактори роблять предмет дослідження нашого Інституту, як і завдання, що ми ставимо перед собою, беззаперечно актуальними і важливими.

З повагою,

Директор ГО

«Український інститут дослідження екстремізму»    Олег Зарубінський